Indalo - symbol Almeríe

07.03.2024

Když dorazíte do Almeríe (a zejména do Mojácaru), začnete

všude vidět tento jedinečný symbol.

Seznamte se - symbol Indalo

Symbol Indalo, široce uznávaný jako kulturní znak Almeríe, má bohatou historii a význam. Má se za to, že postava Indalo pochází z období neolitu a její jméno je odvozeno od starověkého božstva uctívaného domorodými obyvateli regionu.

Samotná postava znázorňuje muže držícího nad hlavou duhový oblouk, který symbolizuje ochranu, štěstí a prosperitu. Často je spojován s tématy naděje a štěstí.

V průběhu historie byl symbol Indalo spojován s různými legendami a folklórem, přičemž interpretace se v různých kulturách a generacích lišily. Přetrval však jako symbol identity a hrdosti pro lidi z Almeríe a představuje jejich odolnost a spojení se zemí.

Zajímavým faktem o symbolu Indalo je jeho spojení s městem Mojácar v Almeríi, kde je prominentně zastoupen v místním umění, architektuře a tradicích. V roce 1964 byla figurka Indalo přijata jako oficiální znak Mojácaru, což ještě více upevnilo její význam v regionu.

Symbol Indalo dnes zůstává v Almeríi váženou ikonou a slouží jako připomínka bohatého kulturního dědictví této oblasti a ducha jejích obyvatel.

Historie

Malba Indalo byla objevena v provincii Almeria před více než sto lety. Byla nalezena v pohoří Las Velez v severní části provincie v jeskyni známé jako La Cueva de los Letreros (Jeskyně vývěsních štítů), poblíž Velez Blanco Antoniem Gongóniou Martinezem v roce 1868. V roce 1924 byl uznán jako národní historická památka a jeskyně dodnes uchovává tento pozoruhodný nález. Předpokládá se, že malba pochází z doby před 4500 lety.

Indalo byl přijat jako symbol hnutí Movimiento Indaliano, založeného umělcem Jesúsem de Percevalem v Mojácaru v 50. letech 20. století. Výraz "Indalo" pochází z latinského výrazu "Indo Eccius", což znamená "Posel bohů".

Mojácar se vyvinul ve významné centrum umělců a jeho emblém, Indalo, získal postupně stále větší význam. Což znamenalo počátek širokého přijetí Indalo jako symbolu reprezentujícího místní identitu.

Během několika dalších let, kdy také Mojacar Pueblo a Mojacar Playa začaly být atraktivní turistickou destinací, zaznamenal symbol Indalo velký nárůst své popularity a byl malován na průčelí domů a podniků jako totem štěstí.

Symbol je nyní nejen reprezentativní pro oblast Mojacar, ale také pro celou provincii Almeria.

Zdroj textu: andalucia.com